Saturday, September 22, 2007

[CL2] Tablou cu numere prime

Autor: C2
Concurs: Concurs LOGICA 2007
URL: http://egovbus.net/rdl/potw/potw11.doc

***

C2 (Tablou cu numere prime):

Completaţi un tablou 10x10 cu şerpi:Condiţii:
1. Un şarpe este format din celule alăturate; el are un cap şi o coadă (deci nu este circular).
2. Şerpii au ca lungimi numere prime diferite (lungimea unui şarpe este egală cu numărul de celule din care este compus).
3. Un şarpe nu se poate atinge, nici măcar pe diagonală (orice două celule ale sale sunt sau complet disjuncte, sau au o latură comună).
4. Numerele de pe marginea tabloului arată numărul de celule de pe linia/coloana respectivă, ocupate de şarpele ce ocupă prima căsuţă a liniei/coloanei.

Exemplu:Forma răspunsului:
Marcaţi celulele ocupate de un şarpe cu numărul prim care repezintă lungimea sa (conform exemplului).

Apoi scrieţi numerele de pe diagonala marcată, în ordinea stânga - jos spre dreapta - sus.

Pentru exemplu, răspunsul corect este 11, 7, 13, 7, 13, 11.

No comments:

Post a Comment